مجموعه کارگاههای GWAS و RNAseq آنالیز در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رستم عبداللهی |
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مجموعه کارگاه های آموزشی GWAS و پسا GWAS و آنالیز دادهای RNAseq در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. هزینه شرکت در کارگاه ۱۰۰ هزارتومان و برای دانشجویان پردیس ابوریحان ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. برای کسانی که نیاز به اسکان دارند هزینه هر شب اسکان در مهمانسرای پردیس ۱۵هزارتومان می باشد. برای نهار با سلف سرویس دانشگاه هماهنگی های لازم انجام شده است.

 
avatar